Podmínky ošetření

Objednavatel souhlasí s následujícím podmínkami:

 1. Terapie se nesmí provádět na zvířeti, které vykazuje:
  1. Zánětlivé onemocnění vč. horečnatých stavů
  2. Neurologické onemocnění
  3. Onkologické onemocnění
  4. Gastrointestinální onemocnění
  5. Krvácivé stavy
  6. Schvácení
  7. Traumatické poranění
 2. Ošetřující veterinární lékař je obeznámen s tím, že se na koni provádí terapie – zajišťuje objednavatel
 3. Kůň je při ošetření zajištěn v bezpečném prostředí, bez hluku a jiných rušivých elementů
 4. Kůň nemá během terapie přístup k žrádlu – napájení povoleno
 5. Chování koně ohrožuje bezpečnost okolí i terapeuta, v tomto případě není možné provádět terapii a objednavatel hradí plné ošetřovné
 6. Pokud objednatel zruší objednané ošetření méně než 24 hodin před domluveným termínem, je povinen zaplatit poplatek ve výši 50% z ceny ošetření za každého koně.  Výjimku tvoří akutní stavy koně (nemoc, zranění).
 7. Terapeut si vyhrazuje právo zrušit objednané ošetření z akutních důvodů (hospitalizace, nemoc). Objednateli musí být poskytnuta možnost ošetření přeobjednat na jiný vyhovující termín.
 8. Objednatel má právo, aby mu na vyžádání byl vystaven doklad o zaplacení ošetření.