O Masterson Method ®

Kůň komunikuje téměř výhradně řečí těla; od nejjemnější úrovně k nejviditelnější. Většina těchto signálů je však lidmi přehlížena. Masterson Method ® a je interaktivní metoda, ve které terapeut reaguje na tyto jemné signály a využívá je k celkové terapii zvířete s výraznými výsledky.

Tato metoda je založena na aktivní účasti koně, na rozdíl od jiných terapii, které se provádějí pasivní manipulací. Aktivní přístup umožňuje koni více uvolnit napětí v hluboko uložených svalech a hlavních kloubních spojeni.

Masterson Method ® je sjednocený koncept postupů z fyzioterapie a neurologie koní. Jedná se o techniku využívající neurologické body na těle koně, kde při správné stimulaci dochází k hloubkovému uvolnění bolestivých a namáhaných partií jak svalového, tak kloubního aparátu. Jemnou manipulací se docílí uvolnění hlavních kloubních spojení, které nejvíce ovlivňují výkonnost koně. Celková terapie probíhá na uvolněném, nezahřátém zvířeti, a to průměrně po dobu 2 hodin. Terapie pomáhá ke zlepšení výkonnosti koně, větším rozsahu pohybu, uvolnění a lepší komunikaci. Použití tlaku a manipulačních technik na těle koně se při Masterson Method ® používá takovým způsobem, že nervový systém koně není schopen přejít instinktivně do sympatického stavu (obrana, útěk, boj), ale přepíná se do parasympatického stavu (regenerace, uvolnění). V tomto stavu kůň ukáže, kde v těle má napětí, bolest, dlouhodobý diskomfort a dovolíte jeho nervové soustavě jej uvolnit.

Videa ošetření Masterson Method ®

Trénink a ošetření

Při tréninku nebo ošetření koně se často setkáváme s „problémovým chováním“, kůň se pokouší sdělit, že je něco nepříjemného nebo není schopen udělat požadovaný úkon.

Pokud nejsme schopni tuto řeč těla vnímat jako možný vzorec nepohodlí a bolesti, často se přistupuje k opravě nebo procvičení daného cviku, místo hledání příčiny. A kůň dále pokračuje v bolestech či napětí.

Agresivní, „zaneprázdněné“ nebo nervózní chování se často změní, když dojde k úlevě od nepříjemných pocitů přetíženého pohybového aparátu. Toto napětí často spočívá v hluboko uložených svalech koně a časem si vybírá svou daň. Hlubší jádro a posturální svaly se začínají napínat, aby kompenzovaly bolest, nebo převzaly svaly, které nejsou schopny vykonávat svou práci.

Budujte důvěru se svým koněm

Když koně pochopí, že reagujete na to, co vám říkají, rozvíjí se okamžitá a jiná úroveň důvěry a spolupráce, která významně změní vztah s vaším koněm.

Nezáleží na tom, k jakým účelům koně používáme; kůň je naším partnerem a měli bychom se neustále ptát sami sebe a našich koní, co můžeme udělat pro zlepšení tohoto vztahu.

Kůň

Koně jsou od přírody lovená zvířata. Instinktivně maskují bolest a nepohodlí, aby zůstali naživu a mimo zájem dravců v divočině.

Takto funguje tělo a mysl koně, a proto může být tak obtížné posoudit bolest a nepohodlí, které kůň umí výborně maskovat. Je to také způsob, kdy kůň, často nad rámec svých běžných fyzických omezení, udělá to, co se od něj požaduje.

Ceník ošetření:

Cena ošetření 2000,-Kč