Proč je jazylka TAK důležitá!

Popis funkce jazylky a co ovliňuje:

BY: DR LESLEY GOFF PHD, MUSCULOSKELETAL AND ANIMAL PHYSIOTHERAPIST 

Jazylka – hyoid:

Kdo by si myslel, že malá a křehká kostnatá struktura umístěná mezi dvěma polovinami dolní čelisti bude pro sportovní výkon koně tak důležitá?

Bylo již hodě napsáno o celkovém vlivu jazylky na dýchací cesty koně během tréninku, ale jeho vlivu na biomechaniku není věnována dostatečná pozornost – a to zejména jezdci. Jazylka je skupina kostí ve tvaru Y, která se spojuje s lebkou a zajišťuje připevnění několika svalů, včetně jazyka. Svaly, které ovládají jazyk a dýchací cesty, včetně těch, které se připevňují k jazylce, jsou malé a sedí hluboko mezi „čelistmi“ koně (mandibular rami). Tyto svaly řídí polohu a funkci jazyka a také přispívají k otevření dýchacích cest hltanu během dýchání. Co možná není známo, je to, že některé ze svalů, které se připevňují k jazylce, se táhnou také nahoru k lebce koně (okcipitohyoid) a dolů k hrudní kosti (sternohyoid a sternothyroid) nebo k lopatce (omohyoid). Tyto svaly lze vidět a cítit ve ventrální (dolní) oblasti krku koně.

Jak je vše propojeno:
Při pohledu na obrázek vlevo a anatomické ilustrace na následujících stránkách můžete vidět, že existuje přímé svalové spojení mezi jazylkou, která je umístěna mezi kostmi dolní čelisti, až k lebce, a také dolů do přední části trupu a předních končetin. Ačkoli je hyoidní sval připoután ke svalům, které přispívají k otevírání dýchacích cest, a také k těm, které se účastní žvýkání a polykání, existuje důležitý vztah mezi hyoidním aparátem a pohybem koně, tj. výkonem koně.
Podívejme se na anatomii podrobněji.
Ústrojí jazylky je spojení mezi jazykem, zátylkem a dalšími svaly a fasciemi které umožní koní pohyb vpřed a správné podsazení a zapojení zadních končetin. Zvažte například sternohyoidní a sternothyroidní svaly. Spojují jazyk koně přímo s trupem prostřednictvím hrudní kosti. Na hrudní kost jsou napojené prsní a břišní svaly a jejich fascie - celý tento svalový / fasciální řetězec pokračuje ventrálně spojením oblasti prsních svalů s břišními svaly a pánví.
Tyto prsní a břišní svaly jsou ty, které přispívají k „zvedání a zaokrouhlování“ trupu koně, což umožňuje, aby zadní končetiny aktivně pracovaly pod těžištěm koně. A nesmíme zapomenout na omohyoidní sval, který pracuje s ramenem a lopatkou koně a je opět napojen na ústrojí jazylky. Jakákoli dysfunkce, bolest nebo omezení pohybu jazylky mohou potenciálně ovlivnit mobilitu předních i zadních končetin a ovlivnit celkovou výkonost koně.
A co svaly jazyka?
Mastikace (žvýkání potravy) je zjevně důležitá pro výživu a chování koně. Dva svaly, které jsou zodpovědné za používání jazyka při žvýkání, se nazývají mylohyoidní a geniohyoidní svaly a jak naznačuje jejich název, jsou připojeny k ústrojí jazylky – hyoid aparatus.
Co tedy může nepříznivě ovlivnit činnost svalů jazyka? 
Bolest.
Bolest jazyka může být výsledkem zubního onemocnění a je třeba se s ním vypořádat, protože přímo ovlivňuje schopnost koní žvýkat a trávit potravu. Další možnou příčinou bolesti a / nebo dysfunkce jazyka může být způsob a způsob jeho používání, typ uzdecky, udidla. Jazyk je citlivý na bolest, takže vše, co stlačuje a ovlivňuje polohu jazyka, může potenciálně způsobit dysfunkci. Zařízení, které omezuje funkci jazyka, omezí pohyb hyoidu a souvisejících svalů, což způsobí bolest a napětí v těchto svalových skupinách. To zase ovlivní celý myofasciální řetězec a povede ke změnám v pohybu a biomechanice koně. To jsou všechno důležité otázky, které bychom měli zvážit z hlediska dobrých životních podmínek a výkonu koně.
Pro výkon a celkový dobrý fyzický a psychický stav koně je nezbytné mít funkční a uvolněnou jazylku.
Pokud tomu tak není kůň vykazuje dýchací potíže, špatně přijímá potravu, trpí tenzí ve svalech na spodní části krku, sterna – hrudních svalů, a dále se problém řetězí viz předchozí informace. Kůň bude mít také problémy se zátylkem, TMJ (temporomandubular joint), a většinou je ukazatelem i headshaking – házení hlavou.
Obecně koně nechtějí jít dopředu „na udidle“, nezapojuje zadní končetiny, není pružný a ochotný v laterální práci. Stejně tak je velmi důležité dopřát koni pravidelné dentální vyšetření, které může odhalit i asymetrii zubů, která přispívá k tenzi TMJ, jazylky a přetížení svalů a fascií s tím spojených.

References:

Holcombe & Ducharme, (2008) Hyoid Apparatus, in Chapter 3.1 Upper airway function of normal horses during exercise, in Equine Exercise Physiology, Hinchcliff, Geor and Kaneps (Eds), Saunders, Elsevier, pp 170-192

Kuryszko, J & Lyczewska-Mazurkiewicz, S (2004) Equine Masticatory Organ Part III, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 6 (1), p 25-31

Manfred, J & Clayton, H (2005) Radiographic study of bit position within the horse’s oral cavity. Equine and Comparative Exercise Physiology. 2(3) p 195-201

Sdílet příspěvek